ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
αποτελεί μια νέα μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικής δράσης ειδικά για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 2716/99.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει παραγωγική και εμπορική ιδιότητα και λειτουργεί ταυτόχρονα ως εμπορική και παραγωγική επιχείρηση αλλά και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας.
Βασικός στόχος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική απασχόληση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συμβάλλοντας στην επανένταξη και στην οικονομική τους αυτοδυναμία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 • Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών. (Ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο ή ίσο του 35% του συνόλου των μελών).
 • Εργαζόμενοι και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας, υπαγόμενοι στον τομέα ψυχικής υγείας του Ν. Κέρκυρας. (Ποσοστό συμμετοχής μικρότερο ή ίσο του 45% του συνόλου των μελών).
 • Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες. (Ποσοστό συμμετοχής μικρότερο ή ίσο του 20% του συνόλου των μελών). Συμμετέχουν οι:
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
  • Υγειονομική Περιφέρεια.
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  • Δήμος Κερκυραίων.
  • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. Συνεργείο Καθαρισμού Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων.
  Αναλαμβάνονται εργασίες καθαριότητας σπιτιών, επιχειρήσεων, οργανισμών.
 2. Συνεργείο Αποκατάστασης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
  Αναλαμβάνονται εργασίες κηπουρικής και εξωραϊσμού κήπων και εξωτερικών χώρων.
 3. Παραγωγή - Διάθεση Προϊόντων Αρτου και Ζαχαροπλαστικής.
  Παρέχει προϊόντα άρτου και ζαχαροπλαστικής και υπηρεσίες εστίασης στις άλλες υπηρεσίες του ΚοιΣΠΕ, αλλά και σε επιχειρήσεις, φορείς ή ιδιώτες.
 4. Καφέ-Ουζερί.
  Βρίσκεται στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης-Λιμάνι (Περιοχή Σπηλιάς). Παρέχει υπηρεσίες καφέ και σίτισης στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης.
 5. Υπηρεσίες Στάθμευσης.
  Παρέχονται υπηρεσίες στάθμευσης βραχείας και μακράς χρονικής διάρκειας στο κέντρο της πόλης - πλατεία Σαρόκο.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Ενεργή συμμετοχή των ατόμων με ψυχοκοινωνικα προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία.
 • Ισότιμη επαγγελματική ένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Συνεργασία με την κοινότητα στην από κοινού προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων.
 • Ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μια καινοτόμος μορφή συνεταιριστικής δράσης που προάγει την ισότιμη συμμετοχή των χρηστών ψυχικής υγείας, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και γενικότερα των ατόμων της κοινότητας.
Βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη όλων.
Στοχεύει στην επαγγελματική ένταξη των ψυχικά πασχόντων και στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) Κέρκυρας
Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη, Κέρκυρα Τ.Κ. 491 00
τηλ. & fax: 26613 61180
e-mail: koispekerk@yahoo.gr