ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ "Ν. ΜΩΡΟΣ"

Ο ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ "Ν. ΜΩΡΟΣ"
αποτελεί την πρώτη δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λειτούργησε στο Ψ.Ν.Κ. το 1992.

Την επιστημονική ευθύνη του μετανοσοκομειακου ξενώνα ανέλαβε ένας από τους πρωτοπόρους της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα ο ψυχίατρος Νίκος Μώρος, από τον οποίο έλαβε και το όνομα του μετά τον αιφνίδιο θάνατο του το Φεβρουάριο του 1996.

Από την αρχή της λειτουργίας του Μετανοσοκομειακού ξενώνα υπήρχε κανονισμός ο οποίος ήταν βασισμένος στις αρχές της νέας αντίληψης για την ψυχική νόσο και τον ψυχικά ασθενή.

Ο μετανοσοκομειακός ξενώνας λειτούργησε με στόχο αφενός, την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αφετέρου, την υπευθυνοποίηση των ενοίκων με την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους.

Όσον αφορά την στελέχωση και τον τρόπο εργασίας του προσωπικού λειτούργησε με βάση την αρχή της πολυκλαδικής ομάδας.

Παράλληλα αναπτύχθηκαν δραστηριότητες καινοτόμες για τη εποχή , όπως η ομάδα μουσικοθεραπείας για δύο συνεχή χρόνια 1996-1998. Επίσης ποιητικές βραδιές με συμμετοχή Κερκυραίων καλλιτεχνών και μουσικές βραδιές με την συμμετοχή φοιτητών του μουσικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τον Δεκέμβριο του 2006 ο μετανοσοκομειακός ξενώνας μεταφέρθηκε προσωρινά στο κτίριο «Ασκληπιός» προκειμένου να επισκευαστεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 ξεκίνησε την νέα περίοδο λειτουργίας του με στόχο την τριτοβάθμια πρόληψη η οποία στόχο έχει την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των νεοεισερχόμενων ασθενών και την ελαχιστοποίηση των υπολειμματικών συμπτωμάτων των νέων χρόνιων ασθενών μέσω εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων και πλάνων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενοίκου.

Οι εισαγωγές στον μετανοσοκομειακό ξενώνα «Νίκος Μώρος» γίνονται από το τμήμα οξέων - μονάδα βραχείας νοσηλείας του Ψ.Ν.Κ. κατόπιν ενημέρωσης της πολυκλαδικής ομάδας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραμονή στον ξενώνα.

Μετανοσοκομειακός Ξενώνας "Νίκος Μώρος"
Μ. Μεθοδίου & Κολοκοτρώνη, Κέρκυρα Τ.Κ. 49 100
τηλ.: 26613 61152
e-mail: nmoros@psynk. ondsl.gr