ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
είναι μια δημόσια υπηρεσία Ψυχικής Υγείας που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2008.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
είναι να προσφέρει υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ικανές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μίας σύγχρονης κοινωνίας για:

 • Πρόληψη
 • Έγκαιρη διάγνωση
 • Θεραπευτική Αντιμετώπιση τόσο των ελαφρών/ήπιων μορφών ψυχικής δυσκολίας όσο και των περισσότερο σοβαρών περιπτώσεων όπου απαιτείται
 • Συστηματική Παρακολούθηση
 • Συνέχεια της Φροντίδας
 • Ενημέρωση - διαφώτιση πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. - Ι.Π.Κ.
στελεχώνεται με μία πολυμορφία στις ειδικότητες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και λειτουργεί ως ένας ενιαίος θεραπευτικός συντελεστής που ευνοεί την Σφαιρική Προσέγγιση σύμφωνα με μία αντίληψη που εστιάζει στην ανθρώπινη διάσταση της ψυχικής διαταραχής και θεωρεί το οικείο περιβάλλον ως χώρο προνομιούχο για την αντιμετώπιση της.

OI ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
Οι θεραπευτικές δραστηριότητες διαρθρώνονται σε ένα πρότυπο που περιλαμβάνει:

 • Διαγνωστική Διαδικασία και αξιολόγηση παραπομπών
 • Διεκπεραίωση Ψυχολογικών Δοκιμασιών
 • Θεραπευτική - Υποστηρικτική παρακολούθηση
 • Ψυχοθεραπείες (ατομικό, ομαδικό πλαίσιο)
 • Παρεμβάσεις Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Ψυχοεκπαίδευση οικογένειας
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Κατ' οίκον επισκέψεις
 • Παρέμβαση σε πολυπροβληματικές οικογένειες

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
Δέχεται παιδιά προσχολικής έως εφηβικής ηλικίας καθώς και τις οικογένειες τους προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για προβλήματα εξελικτικά, ψυχολογικά, οικογενειακά, μαθησιακά, ψυχοκοινωνικά και προβλήματα της εφηβείας.
Το πρότυπο των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:

 • Διαγνωστική διαδικασία και αξιολόγηση
 • Διεκπεραίωση ψυχολογικών δοκιμασιών
 • Μαθησιακό έλεγχο
 • Διαγνωστική ενημέρωση γονέων
 • Συμβουλευτική εργασία/ψυχοεκπαίδευση γονέων
 • Ομάδες γονέων
 • Συνεργασία με το σχολείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να στις ανάγκες των ασθενών και να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες». (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 2005).
Το Κ.Ψ.Υ.-I.Π.Κ. αναπτύσσει προγράμματα κοινοτικής παρέμβασης που θα εξυπηρετούν: την ΠΡΟΛΗΨΗ στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, την αλλαγή της στάσης του πληθυσμού απέναντι στην ψυχική νόσο (ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ), προγράμματα που συμβάλουν στην βελτίωση του επιπέδου της Ψυχικής Υγείας και της ποιότητας των υπηρεσιών (ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ). Παρέχονται για τους παραπάνω λόγους: ενέργειες μέσω δομημένων παρεμβάσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ
Το Κ.Ψ.Υ.-Ι.Π.Κ. είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, καθώς και απογευματινές ώρες, κατόπιν ραντεβού.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί προκειμένου να κλείσει ραντεβού.

«Η ιστορία ενός ατόμου, είναι η ιστορία αλληλοεπιδράσεων του με το κοινωνικό περιβάλλον που αφήνει στον ψυχισμό ανεξίτηλα ίχνη καθορίζοντας ολόκληρη την συναισθηματική ζωή του και τις σχέσεις».

R.Batteqay(1980)


Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Κέρκυρας
Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη - Ιστορικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100
τηλ.: 26613 61189, fax: 26610 48871
e-mail: psycenter@psynk.ondsl.gr