ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

06 Σεπ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φαρμακοποιού από το Γ.Ν.Κ.
05 Σεπ 2018 Κλήση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος του προσωπικού του Γ.Ν. Κέρκυρας για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου
15 Ιουν 2018 Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκλογών για ανάδειξη των Mελών (Tακτικών και Αναπληρωματικών) του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κέρκυρας
24 Ιαν 2018 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Ν.4369/2016 του Γ.Ν. Κέρκυρας
07 Ιαν 2011 Ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου - Πρόγραμμα Δι@ύγεια
   
   
   
   
Download Adobe Reader