ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Σ.Ο.ΦΙ.ΨΥ.)
ιδρύθηκε το 2005 στην Κέρκυρα. Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε στην ίδρυση του συλλόγου τόσο στην πόλη μας όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, είναι η ανάγκη υποστήριξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχική νόσο και των οικογενειών τους.
Η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας και πρόληψης της ψυχικής νόσου δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις οικογένειες τους. Παρουσιάζονται φαινόμενα προκατάληψης, στιγματισμού και κοινωνικής περιθωριοποίησης του "Ψυχασθενή".
Στις σύγχρονες κοινωνίες η ψυχική νόσος παρουσιάζεται με διάφορες μορφές όπως άγχος, κατάθλιψη και άλλες διαταραχές. Ο φόβος του στιγματισμού και της απόρριψης, οδηγεί συχνά στην αποφυγή της αντιμετώπισης της διαταραχής, με τη βοήθεια των ειδικών, με αποτέλεσμα, προβλήματα που η επιστήμη πλέον αντιμετωπίζει, να διατηρούνται κρυμμένα στα «υπόγεια του σπιτιού μας» ή στα κατάβαθα της ψυχής μας.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι σημαντικότεροι στόχοι του Συλλόγου των Οικογενειών και Φίλων του Ψυχιατρείου Κερκύρας είναι:

  • Να ενημερώσει τις ίδιες τις οικογένειες κατ' αρχάς και στη συνέχεια το κοινό, για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας καθώς και για το εύρος των ψυχικών διαταραχών
  • Να ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό σύνολο σε θέματα που απασχολούν τις οικογένειες αυτές
  • Να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες που έχουν άτομο με ψυχική διαταραχή
  • Να υπερασπίσει τα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε νομικό, ηθικό και υλικό επίπεδο
  • Να διεκδικήσει τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας στα δημόσια και ιδιωτικά ψυχιατρεία μέχρι την οριστική κατάργηση τους
  • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη τομεοποιημένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  • Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κέρκυρα-Λευκάδα

Πρόκειται για ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βασίζεται στην εθελοντική πρωτοβουλία και δραστηριοποίηση. Καμμία κρατική δομή, κανένας θεσμός δεν είναι ικανός να αντικαταστήσει την προσωπική ευαισθησία.
Καλούμε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να προσφέρει με την εμπειρία του, τις ιδέες του και την εθελοντική του εργασία στην υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου μας.

ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ - ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα σας περιμένουμε στις "Νυχτερίδες Ψυχικής Υγείας" που λαμβάνουν χώρα στο Cafe "Lunatico" του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) Κέρκυρας, που βρίσκεται στο χώρο του παλαιού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κερκύρας.
Οι "Νυχτερίδες" προέκυψαν από την ανάγκη να βρισκόμαστε, να επικοινωνούμε ώστε να λύνουμε τα προβλήματα μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τα πρωινά όπου όλοι δουλεύουμε. Έτσι λοιπόν αντί για οποιαδήποτε «Ημερίδα» εμείς προτιμούμε να οργανώνουμε κάθε μήνα τη «Νυχτερίδα» που θα μας φέρει κοντά. Άλλωστε όποιος έχει εντοπίσει και αναγνωρίσει το πρόβλημα, το έχει λύσει κατά το ήμισυ.

Σ.0.ΦΙ.ΨΥ.
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων Ασθενών του Ψυχιατρείου Κέρκυρας
Μητρ. Μεθοδίου & Κολοκοτρώνη, Κέρκυρα, ΤΚ 49100
τηλ./fax: 26610 86165
email: sofipsy@yahoo.gr